Yeni bir özellik! Artık T.C. Kimlik Numaranız ve ING Nakit Kart / Kredi Kartı bilgilerinizle de İnternet Şubesi'ne giriş yapabilirsiniz.

Özellikler

ING Bank A.Ş. 178 gün vadeli ING Bank Bonosu

 • Bononun Vade Başlangıcı: 02/12/2014
 • Bononun Vade Sonu: 29/05/2015
 • Talep Toplama Tarihleri: 26-27-28 Kasım 
 • Nominal Değeri: 300.000.000.- TL 
 • Minimum Katılım Tutarı: 1.000.-TL 
 • Talep Katları: 1.- TL ve katları 
 • Ek Getiri Oranı: +%0.70 
 • Bononun Fiyatının Belirlenmesi için Baz Alınacak Gösterge:TRT130515T11 ve TRT170615T16
 • Halka Arz Saatleri: 09.00-17.00

Bono'nun dağılım açıklanması: İskonto esasına göre ihraç edilecek ING Bank bono faizine esas teşkil edecek “Gösterge Yıllık Bileşik Faiz Oranı” yukarıdaki gösterge DİBS’lerin (Devlet İç Borçlanma Senedi) talep toplamının son günü itibarıyla BİST (Borsa İstanbul) Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem yapılan son üç iş gününde oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin ortalamaları arasında talep toplamanın son günü itibarıyla doğrusal yakınsama yöntemiyle hesaplanacaktır. ING Bank Bonosunun Faiz Oranı, Gösterge Faiz Oranı'na (Basit) ek getiri eklenmesiyle belirlenecektir. Oransal dağıtım yöntemi kullanılacaktır.

Halka arz sonuçları nasıl ilan edilecek: Dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden ilk iş günü www.ingbank.com.tr ve KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. 

Talepte bulunma seçenekleri: Yatırımcılar nakden ödeme, kıymet blokesi, döviz blokesi veya vadeli mevduat blokesi yöntemlerinden birini seçerek talepte bulunabilecektir. (Vadeli mevduat blokesinde, vadeli mevduatın vade sonu tarihi, bonoların vade başlangıç tarihine denk gelmelidir.)

Talep süresince yatırılan para nasıl değerlendirilecek: Talep edilen ING Bank Bonosu’nun müşteri hesaplarına virman edileceği tarihe kadar gecelik repoda değerlendirilecektir.

Vadeden önce Bono'dan çıkış: İkinci piyasası mevcuttur.

ING Bank Bonosu’nun sunduğu avantaj: Yatırımcıya, küçük tutarlardaki birikimleriyle devlet bonolarına kıyasla ek getiri imkanı sunar. Mevduata göre daha düşük stopaja tabidir.(Mevduat stopajı  6 ay vadede %15 iken gerçek kişilere bononun stopajı %10, tüzel kişilere bononun stopajı % 0)


Bu bilgiler sadece bilgi amaçlı olup, herhangi bir yatırım kararı için dolaylı ya da dolaysız tavsiye veya yatırım önerisi veya olası riskler üzerine bilgilendirme niteliği taşımamaktadır. Bu dokümandaki bilgi ve yorumların içeriği doğruluğuna güvenilir ve kamuya açık bilgi kaynaklarına dayanmakta olup, üçüncü şahıslar için hiçbir şekilde yatırımlarına esas alabilecekleri bir garanti beyanı niteliğinde değildir. Yatırımcılar, bonoya yatırım yapmadan önce izahnamede (İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet) açıklanan hususları göz önünde bulundurmalıdır. Bononun izahnamesine (İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet) www.ingbank.com.tr adresinden ve ING Bank A.Ş. Şubelerinden ulaşabilirsiniz. Bankamız nezdinde “Amerikalı Şahıslar”a yatırım ürünü satışı yapılamamaktadır. Amerikalı Şahıslar, Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir bağlantısı (ABD Vatandaşı olma, Greencard, ABD’de yerleşim, posta, mali adres veya telefon sahibi olma, ABD ile bağlantısı olan vekili olma durumlarından bir veya birkaçı) olan kişileri kapsamaktadır.

Özellikler

 • Vadesiz hesabınızdan aylık birikim yapmak istediğiniz Türk Lirası bazındaki tutar, belirlediğiniz ödeme gününde, bankamızın belirlediği altın kurundan grama çevrilerek ING Vadesiz Altın Hesap'ınıza aktarılır.
 • ING kedi kartınızdan aylık birikim yapmak istediğiniz tutar, ekstrenizde asgari ödeme tutarına eklenir ve asgari ödeme yapıldığı zaman ING Vadesiz Altın Hesap’ınıza grama çevrilerek geçer. Asgari ödemenin yapılmadığı durumlarda, birikim tutarı kartınıza iade edilir ve bu tutara herhangi bir kredi kartı faizi işletilmez.
 • Farklı amaçlarla birikim yapmak için açtığınız hesaplarınızın her birine ayrı isimler vererek birikimlerinizi takip edebilirsiniz.
*07/11/2006 tarih 26339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigortaya Tabi Mevduat Ve Katılım Fonları İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik”e göre; Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankanın yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamanın her bir gerçek kişi için 100 bin Türk Lirası’na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.
**Müşterinin yapacağı alım-satım işlemlerinde İstanbul Altın Borsası’nda tedavül gören gram ve ons cinsinden altın fiyatları esas alınacaktır. Altın fiyatları piyasa koşullarına ve döviz kurlarına göre dalgalanır. Dolayısıyla ING Biriktiren Hesabı’nızdaki tutar değişkenlik göstereceğinden, hesaba yatırdığınız TL tutar değer kazanabileceği gibi, anaparanın altına da düşebilir
***ING Biriktiren Altın Hesap kapsamında altın alım satım işlemleri gram bazında kaydi olarak yapılmakta, fiziki teslimat bulunmamaktadır.

Özellikler

 • ING Vadesiz Altın Hesap’ta 1 gr 1000/1000 saflıkta altın, 1 XAU değerine eşittir. 
 • Gram bazında işlem yapabilir, dolayısıyla çok küçük tutarlar ile birikim yapma imkanına sahip olursunuz. 
 • Çalınma ve kaybolma riski olmadan birikimlerinizi güvenli bir şekilde altında değerlendirebilirsiniz. 
 • Gün içi işlemlerinizde gerçek zamanlı fiyat değişimlerinden yararlanabilirsiniz. 
 • İnternet Şubesi ve 0850 222 0 600 Telefon Bankacılığı’ndan 7/24 işlem yapabilirsiniz.
 • Diğer şubelerimizdeki ING Vadesiz Altın Hesaplarınıza havale yapabilirsiniz. 
 • ING Vadesiz Altın Hesap’ı size en yakın şubemizden de açabilirsiniz.
* 07/11/2006 tarih 26339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigortaya Tabi Mevduat Ve Katılım Fonları İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik”e göre; Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankanın yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamanın her bir gerçek kişi için 100 bin Türk Lirası’na kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.
**Müşterinin yapacağı alım-satım işlemlerinde, ING Bank'ın belirlediği gram cinsinden altın fiyatları esas alınacaktır. Altın fiyatları piyasa koşullarına ve döviz kurlarına göre dalgalanır. Dolayısıyla Vadesiz Altın Mevduat Hesabı’nızdaki tutar değişkenlik göstereceğinden, hesaba yatırdığınız TL tutar değer kazanabileceği gibi, anaparanın altına da düşebilir.
*** ING Vadesiz Altın Hesap kapsamında altın alım satım işlemleri gram bazında kaydi olarak yapılmakta, fiziki teslimat bulunmamaktadır.

Özellikler

 • Döviz cinsi yatırım yapma imkanı vererek yurt dışı piyasalardan gelir elde etme fırsatı sağlar.
 • Uzun vadeli düşünen, dövizde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için çok cazip faiz oranları sunan bir yatırım aracıdır. 
 • Faizlerin düşüş trendinde olduğu bir ortamda vade sonu beklenmeden işlem yapıldığında yüksek getiri sağlayabilir. Faizlerin yükseliş dönemlerinde bunun tersi de söz konusu olabilmektedir.
 • Vade sonunu beklemeyi tercih etmeyen ve Eurobond alım-satımıyla kazanç elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar alış-satış zamanlamalarında faiz koşullarını ve beklentilerini doğru analiz etmelidir.
 • Genellikle sabit faizli kupon ödemelidir, ancak değişken faizli kupon ödemeli Eurobond’lar da mevcuttur.
 • Vade tarihi beklenmeden yapılacak satım işlemlerinde nakde çevrileceği tarihteki piyasa koşulları geçerlidir.
 • Fiziki teslimi mümkün olmamakla birlikte, genellikle hamiline yazılı olarak ihraç edilir.
 • Gelir vergisi açısından, kupon ödemeleri üzerinden stopaj kesintisi yoktur. Alım-satım kazancı da dâhil elde edilen her türlü gelir, muafiyet sınırını aştığı sürece beyana tabidir.
 • Eurobond alım ve satım işlemleri 0212 317 0777 Özel Bankacılık Hattı’ndan ve Hizmet Merkezleri'mizden de gerçekleştirebilmektedir.

Özellikler

 • Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Devlet garantilidir.
 • Hazine Bonosu en çok 1 yıl vadeli olurken, Devlet Tahvili 1 yıldan uzun vadeli bir yatırım aracıdır. 
 • Vadesine kadar beklediğiniz takdirde anaparanız faiziyle birlikte geri ödenir. Vadesine kadar beklemeyip, ikincil el piyasada alım-satımlar yaparak piyasadaki faiz dalgalanmalarından faydalanabilirsiniz.
 • İskontolu ve kupon ödemeli olabilir; kupon ödemeliler; sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilirler.
 • ING Bank piyasa yapıcı bankalar arasındadır ve Hazine tarafından açılan bono ve tahvil ihalelerine katılabilime olanağı sağlar.
 • Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili alım-satım işlemlerinizi 0212 317 0777 Özel Bankacılık Hattı’ndan ve Hizmet Merkezlerimiz'den de gerçekleştirebilirsiniz.

Özellikler

 • Tam teminatlı opsiyon işlemi olduğundan opsiyon işlemi karşılığında, müşteri mevduatı teminat olarak alınmaktadır. Tutar, vade boyunca mevduat hesabında blokeye alınır.
 • DCD (Dual Currency Deposit)  işlemleri kur riski alınması karşılığında yüksek getiri elde edilmesine imkân verir. Ancak,  kur hareketi beklentinin aksine hareket etmesi durumunda anaparadan kayıp yaşanabilmektedir.
 • Müşteri, piyasa kurunu (spot kur) baz alarak, Banka ile belirli bir vade için anlaşma kuru (strike kur) belirler ve bu vadede elindeki para birimini diğer para birimine -piyasa kuruna bakmaksızın- çevirmeyi taahhüt eder.
 • Müşteri opsiyon satmış olduğundan dolayı karşılığında bankadan mevduat faizine ek olarak aynı vadede opsiyon primi alır. Getirisi, Mevduat Faizi ve Opsiyon Primi’nin toplamına eşittir*.
 • Belirlenen vade ve anlaşma kuru ile piyasa kuru arasındaki fark, müşterinin alacağı primde doğrudan etkili olmaktadır.
 • Vadeden önce ödeme yapılması mümkün değildir.

*Mevduat karşılığı verilen faiz %15, opsiyon karşılığı verilen prim %10 stopaja tabidir.

Özellikler

 • Hisse Senedi; Borsa Istanbul'da (BİST) işlem gören şirketlere hissedar olarak yatırım yapmanızı ve birikimlerinizi değerlendirmenizi sağlayan bir yatırım aracıdır
 • Hisse Senedi diğer yatırım araçları ile kıyaslandığında yüksek getiri sağlama imkanı sunan ve risk seviyesi yüksek bir yatırım aracıdır.Bu nedenle, risk seviyesi yüksek yatırımcılara uygundur
 • Size en yakın şubemizden yatırım hesabı açtırdıktan sonra, İnternet Bankacılığı üzerinden online borsa takibi, hisse senedi alım-satım ve VIOP işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz
 • Hisse senedi işlemleri  09:30-12:30 ve 14:00-17:30 saatleri arasında gerçekleştirilir.
 • Alım-satım ve takas  işlemleri kapsamında para hisse transferi iki işgünü içerisinde gerçekleştirilir.

Avantajlar

 • İnternet Şubesi aracılığı ile hızlı, güvenli ve avantajlı komisyon oranları ile işlem yapabilirsiniz.
 • Dilediğiniz tutarlarla hisse senedi yatırımı yapabilirsiniz. 
 • Hisse senedi alım satımından elde edilen gelirlerden vergi alınmamaktadır.