Yeni bir özellik! Artık T.C. Kimlik Numaranız ve ING Nakit Kart / Kredi Kartı bilgilerinizle de İnternet Şubesi'ne giriş yapabilirsiniz.
Yatırım vadesi sonunda fon portföyünde bulunan sabit getirili menkul kıymetler aracılığı ile anapara koruması sunarken, portföyde bulunan ve fonun yatırım stratejisini oluşturan opsiyon aracılığı ile yatırımcılara iştirak oranına paralel olarak getiri sağlayan fonlardır.

Bankamız belli dönemlerde piyasa beklentileri paralelinde müşterilerimiz için cazip ve alternatif olabilecek anapara koruma amaçlı yatırım fonları çıkartarak alternatif getirili ürünler sunmaktadır.

Özellikler

  • Piyasadaki değişken getirili yatırım araçlarından anapara riski almadan faydalanmak isteyen yatırımcılara alternatifler sunmaktadır.
  • Vade sonuna kadar beklenmesi durumunda "en iyi gayret esası" çerçevesinde anapara koruması amaçlayan yatırım fonlarıdır. 
  • Diğer klasik yatırım fonlarından farklı olarak belirli bir vade için kurulmaktadır. Dönemsel olarak "talep toplama dönemleri" düzenlenerek yatırımcılara sunulmaktadır. 
  • Belirtilen vade sonuna kadar beklenmesi durumunda anapara korumasına ek olarak belirlenen katılım oranı doğrultusunda, çeşitli yatırım ürünlerinin değer değişiminden getiri sağlama fırsatını sunmaktadır.

Künye

Fon adı: ING Portföy Para Piyasası Fonu

Strateji: Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamaz. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Portföye borsa dışından repo-ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir.

Yatırımcı profili: Nakit ihtiyacı nedeniyle birikimlerini kısa vadeli değerlendirmeyi tercih eden, ancak bir yandan da düzenli gelir elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar.

Minimum işlem miktarı: 1 Pay ve Katları

Fonun başarı kriterleri: % 25 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri-91 gün + % 10 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Sabit) + % 65 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt

Alım satım şekli: Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, ING Bank A.Ş. şubelerine iş günlerinde 09:00 ile 13:45 saatleri içinde başvurarak işlem yapabilirler. Bu saatler arasında ING Bank A.Ş. Alternatif Dağıtım Kanalları (İnternet Şube, Çağrı Merkezi ve ATM) aracılığıyla yapılacak katılma payı alım satım işlemlerinde ise ayrı ayrı yatırımcı başına 500,000.-TL’lik limit uygulanmaktadır.

Kurucu tarafından işlem yapılamayan saatlerde Dağıtıcı tarafından katılma payı alım satım talimatlarının gerçekleştirilmesi aşağıdaki tabloda belirtilen esaslara tabidir.

Saat Kanal Yatırımcı Pay Alım Limiti (TL)
Yatırımcı Pay Satım Limiti (TL)
 13:45-17:00 Şube ve ADK** 0 50,000
17:00-09:00 ADK 50,000 50,000
 Tatil Günleri** ADK 50,000 50,000

*ADK: Alternatif Dağıtım Kanalları (İnternet Şubesi, Telefon Bankacılığı ve ATM)
** Limit her tatil günü için ayrı uygulanır.


Ayrıntılı bilgi ingportfoy.com.tr’de.

Künye

Fon adı: ING Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Strateji: Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören ihraççı paylarına yatırılacak olup; fon portföyü Tebliğ’in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan ve Kurul tarafından uygun görülen BIST 30 endeks değeri ile fon birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarının örneklenmesi yoluyla BIST’te işlem gören ortaklık paylarından oluşturulur. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon, ayrıca yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araç (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon sözleşmeleri) ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye borsa dışından repo-ters repo, türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; faize, dövize/kura, finansal endekslere dayalı türev araç sözleşmeleri (vadeli işlem ve opsiyon) ve ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri dahil edilecektir.

Yatırımcı profili: Piyasanın yönü konusunda kendi görüşüne güvenen ve BIST-30 endeksinin risk getiri profilinin bire bir aynısına sahip olmak isteyen yatırımcılar.

Minimum işlem miktarı: 1 Pay ve Katları.

Fonun başarı kriterleri: %95 BIST 30 Endeksi + %5 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt

Alım satım şekli: Saat 09:00-13:00 arası girilen talepler, fon alımında, T+1 gününde, T+1 fiyatıyla, fon satımında ise, T+2 gününde, T+1 fiyatıyla gerçekleşir. Saat 13:00'ten sonra girilen talepler, fon alımında, T+2 gününde, T+2 fiyatıyla, fon satımında ise, T+3 günü, T+2 fiyatıyla gerçekleşir.

Ayrıntılı bilgi ingportfoy.com.tr'de.

Künye

Fon adı: ING Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Strateji: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamaz. Portföye borsa dışından repo-ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir.

Yatırımcı profili: Fona giriş ve çıkışların günlük yapılabilmesi sayesinde birikimlerini günlük olarak takip ederken kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar.

Minimum işlem miktarı: 1 Pay ve Katları.

Fonun başarı kriterleri: % 75 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri-91 gün + % 15 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt + % 10 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Sabit)

Alım satım şekli: Alım ve satım işlemleri işgünlerinde 16:00-17:00 saatleri hariç 24 saat yapılabilmektedir. İşgünlerinde 13:45'ten ertesi işgünü 08:30'a kadar yapılan işlemlerde 50.000 TL limit uygulanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi ingportfoy.com.tr’de.

GetiriMetre


GetiriMetre


GetiriMetre


Künye

Fon adı: ING Portföy İkinci Değişken Fon

Strateji: Yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon orta ve uzun vadede TL bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda, TL ve Dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %30'unu aşamaz. Fon, piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek ve/veya kar etmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa veya uzun pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranını -%30'a kadar düşürebilir veya %30’a kadar çıkarabilir. Fon, ayrıca yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.  Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alan repo işlemlerine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin %10’una kadar yatırım yapabilir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araç (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon sözleşmeleri) ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye borsa dışından repo-ters repo, türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Ortaklık Payları, Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlara yatırım yapılabilir.

Yatırımcı profili: Hisse senedi piyasasında sürekli olarak pozisyon almayı tercih etmeyen, ancak piyasadaki fırsatlardan da faydalanmayı isteyen yatırımcılar.

Minimum işlem miktarı: 1 Pay ve Katları.

Fonun başarı kriterleri: %35 BIST 100 Endeksi + %50 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri-365 gün + %10 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Değişken) + %5 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt

Alım satım şekli: Saat 09:00-13:00 arası girilen talepler, fon alımında, T+1 gününde, T+1 fiyatıyla, fon satımında ise, T+2 gününde, T+1 fiyatıyla gerçekleşir. Saat 13:00'ten sonra girilen talepler, fon alımında, T+2 gününde, T+2 fiyatıyla, fon satımında ise, T+3 günü, T+2 fiyatıyla gerçekleşir.

Ayrıntılı bilgi ingportfoy.com.tr’de.

Künye

Fon adı:ING Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Strateji: Yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon, ayrıca yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araç (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon sözleşmeleri) ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye borsa dışından repo-ters repo, türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; faize, dövize/kura, finansal endekslere dayalı türev araç sözleşmeleri (vadeli işlem ve opsiyon) ve ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri dahil edilecektir.

Yatırımcı profili: Borsanın yükseleceğine inanan, yatırım yapmak isteyen, ancak bire bir hisse senedi riski taşımak istemeyen yatırımcılar.

Minimum işlem miktarı: 1 Pay ve Katları.

Fonun başarı kriterleri: %85 BIST 100 Endeksi + %15 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt

Alım satım şekli:Saat 09:00-13:00 arası girilen talepler, fon alımında, T+1 gününde, T+1 fiyatıyla, fon satımında ise, T+2 gününde, T+1 fiyatıyla gerçekleşir. Saat 13:00'ten sonra girilen talepler, fon alımında, T+2 gününde, T+2 fiyatıyla, fon satımında ise, T+3 günü, T+2 fiyatıyla gerçekleşir.

Ayrıntılı bilgi ingportfoy.com.tr'de.

Künye

Fon adı: ING Portföy Altın Fonu

Strateji:Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %20’si 12 aydan uzun olmamak şartıyla bankalar nezdinde açılan altına dayalı mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilebilir. Fon, ayrıca yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araç (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon sözleşmeleri) ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

Yatırımcı profili:Birikimlerini altın içerikli yatırım araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar.

Minimum işlem miktarı: 1 pay ve katları.

Fonun başarı kriterleri:%90 KYD Altın Ağırlıklı Ortalama Fiyat Endeksi + %10 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt

Alım satım şekli: Saat 09:00-13:00 arası girilen talepler, fon alımında ve fon satımında T+1 gününde, T+1 fiyatıyla gerçekleşir. Saat 13:00'ten sonra girilen talepler, fon alımında ve fon satımında, T+2 gününde, T+2 fiyatıyla gerçekleşir.

Ayrıntılı bilgi ingportfoy.com.tr’de.

Künye

Fon adı: ING Portföy Birinci Değişken Fon

Strateji: Yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon orta ve uzun vadede TL bazında dengeli bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda, TL ve Dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon, piyasa koşullarına bağlı olarak fon toplam değerinin %25 ila %55’lik kısmını ortaklık paylarından ve %25 ila %75’lik kısmını Kamu İç Borçlanma araçlarından ve % 30’a kadar Özel Sektör Borçlanma araçlarından oluşturur. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araç (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon sözleşmeleri) ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye borsa dışından repo-ters repo, türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

Yatırımcı profili: BIST Endeksi kapsamındaki hisse senetlerinin getirisinden aşırı risk almadan faydalanmayı hedefleyen yatırımcılar.

Minimum işlem miktarı: 1 pay ve katları.

Fonun başarı kriterleri: BIST Endeksi kapsamındaki hisse senetlerinin getirisinden aşırı risk almada%35 BIST 100 Endeksi + %50 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri-365 gün + %10 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Değişken) + %5 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt faydalanmayı hedefleyen yatırımcılar.

Alım satım şekli: Saat 09:00-13:00 arası girilen talepler, fon alımında, T+1 gününde, T+1 fiyatıyla, fon satımında ise, T+2 gününde, T+1 fiyatıyla gerçekleşir. Saat 13:00'ten sonra girilen talepler, fon alımında, T+2 gününde, T+2 fiyatıyla, fon satımında ise, T+3 günü, T+2 fiyatıyla gerçekleşir.

Ayrıntılı bilgi ingportfoy.com.tr’de.

Künye

Fon adı: ING Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Strateji: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyü ağırlıklı olarak orta-uzun vadeli kamu borçlanma araçları, özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından oluşmaktadır. Fon portföyünde, yurtiçi ortaklık payları ve kira sertifikalarına da yer verilir. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araç (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon sözleşmeleri) ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye borsa dışından repo-ters repo, türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

Yatırımcı profili: Yatırımlarını orta-uzun vadeli hazine bonosu, devlet tahvilinde değerlendirirken, faiz hareketlerinden de faydalanmayı isteyen yatırımcılar.

Minimum işlem miktarı: 1 Pay ve Katları.

Fonun başarı kriterleri: %70 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri-547 gün + %5 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri- Tüm + %5 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları (Sabit) + %5 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Değişken) + %15 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt

Alım satım şekli: Saat 09:00-13:00 arası girilen talepler, fon alımında ve fon satımında T+1 gününde, T+1 fiyatıyla gerçekleşir. Saat 13:00'ten sonra girilen talepler, fon alımında ve fon satımında, T+2 gününde, T+2 fiyatıyla gerçekleşir.

Ayrıntılı bilgi ingportfoy.com.tr’de.

GetiriMetre


GetiriMetre


GetiriMetre


GetiriMetre


GetiriMetre


GetiriMetre