Yeni bir özellik! Artık T.C. Kimlik Numaranız ve ING Nakit Kart / Kredi Kartı bilgilerinizle de İnternet Şubesi'ne giriş yapabilirsiniz.

Taşıt Kredisi Başvuru Formu

Kişisel Bilgiler
TL
İletişim Bilgileri
Alınması Düşünülen Araç Bilgileri

TL
Kredi Bilgileri
TL

Şartlar ve Koşullar

İşbu formda belirttiğim bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu,tarafımdan talep edilen belgeleri derhal Banka'ya ibraz edeceğimi, ING Bank A.Ş.'nin, hakkımda istihbarat yapmak ve gereken bilgi/belgeleri temin etmek için gerekli gördükleri kurumlara başvurabileceğini, Banka'nın hiç bir neden göstermeksizin işbu formda talep ettiğim hizmetleri reddetme hakkı bulunduğunu bildiğimi,talep etmiş olduğum hizmetlerden ancak ING Bank A.Ş.'nin belirlediği şartlarda yararlanabileceğimi ve Bankanın,nezdinde bulunan tarafıma ait bilgi/belgeleri Banka'nın uygun göreceği kişi ve kuruluşlara aktarmasına muvafakat ettiğimi, şimdiden ve gayr-i kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim. Not: Başvurunuz hakkında şube personelimiz tarafından aranılarak ya da cep telefonunuza gönderilen mesaj ile en kısa süre içerisinde bilgilendirileceksiniz.
Müşteri Beyanı
İşbu formda belirttiğim bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu,tarafımdan talep edilen belgeleri derhal Banka'ya ibraz edeceğimi, ING Bank A.Ş.'nin, hakkımda istihbarat yapmak ve gereken bilgi/belgeleri temin etmek için gerekli gördükleri kurumlara başvurabileceğini, Banka'nın hiç bir neden göstermeksizin işbu formda talep ettiğim hizmetleri reddetme hakkı bulunduğunu bildiğimi,talep etmiş olduğum hizmetlerden ancak ING Bank A.Ş.'nin belirlediği şartlarda yararlanabileceğimi ve Bankanın,nezdinde bulunan tarafıma ait bilgi/belgeleri Banka'nın uygun göreceği kişi ve kuruluşlara aktarmasına muvafakat ettiğimi, şimdiden ve gayr-i kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim. Not: Başvurunuz hakkında şube personelimiz tarafından aranılarak ya da cep telefonunuza gönderilen mesaj ile en kısa süre içerisinde bilgilendirileceksiniz.
captcha captcha refresh